İSG Politikamız

İSG Politikamız

Kalite felsefesi, sosyal sorumluluk anlayışı, etik değerlere bağlılık, çevreye, iş sağlığına ve iş güvenliğine verdiği önem bu konularda sergilediği örnek davranışlar, ELKA İNŞAAT

Ailesinin sürdürülebilir büyüme haritasını çizmektedir